Methodieken

Verschillende methodes: 

COACHEE!-spel: deze praktische en veelzijdige kindercoach-tool heeft veel verschillende werkvormen! Het spel kan worden gespeeld met kinderen, jongeren en volwassenen en geeft op een veilige manier veel informatie over de coachee, de situatie waarin de coachee zich bevindt en de hulpvraag die bij de coachee speelt. Het spel bevat vragen en opdrachten rond de thema’s: gezin en familie, kwaliteiten en talenten, emotionele ontwikkeling, de hulpvraag, school en het oplossend vermogen.

Het COACHEE! spel kan ik op vele manieren aanbieden, bijvoorbeeld in één op één situatie, ook is het mogelijkheid dat de ouders met het kind meespelen. Daarnaast kan het ook met groepjes kinderen gespeeld worden. Heel veelzijdig dus!

Kids’Skills: we gaan niet uit van een probleem maar van een vaardigheid die een kind nog moet leren. Samen maken wij een plan om die vaardigheid te leren. Hierbij gaan wij uit van de kracht van het kind. Ouders en de rest van de omgeving zijn de supporters die deze kracht tot bloei kunnen laten komen.

Rationele Emotieve Therapie (RET): is een methode om ongewenst gedrag of emoties van jezelf om te buigen naar meer effectief gedrag of effectievere emoties. 

De basis van de RET is het ABC-model. De A staat voor aanleiding (oorzaak), de B staat voor de bril waardoor je kijkt (overtuiging), de C staat voor consequentie (het gevolg). De kern van de RET komt erop neer dat niet de gebeurtenis de oorzaak is van je gevoel en gedrag, maar altijd je eigen gedachten. Dat houdt in dat jouw gedrag en emoties niet direct worden bepaald door de situatie, maar door jouw gedachten in en over de situatie. 

Problemen ontstaan vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen. Samen gaan wij zorgen dat je ontdekt hoe je je eigen gedachten kunt veranderen zodat je een realistischer beeld krijgt van jezelf en je omgeving.

‘Ik leer leren’: leert kinderen welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren.

 ‘Ik leer leren’ is een individuele training of een groepstraining voor 4-6 kinderen vanaf 10 jaar die ze helpt te ontdekken hoe ze zelf het beste kunnen leren. De training richt zich op alle processen die daarvoor nodig zijn. Aan bod komen: concentratie, motivatie, faalangst, plannen en organiseren, huiswerk maken, inschatten van benodigde tijd/inspanning voor een bepaald vak en inzicht in je eigen meest effectieve manier van leren.

Met de ‘Ik leer leren’ training krijgen kinderen grip op hun huiswerk, gaat het leren makkelijker en sneller zodat er ook tijd overblijft voor sport, hobby’s en andere dingen. Uiteindelijk hoeven ouders dan minder te controleren en te pushen en dit komt de sfeer in huis beslist ten goede. 

De ‘Ik leer leren’ training bestaat uit 5 bijeenkomsten.

‘Ik leer anders’: deze individuele training is voor kinderen vanaf 7/8 jaar die in beelden denken, de beelddenkers.

Vaak is het voor deze kinderen lastig om de informatie die ze op school krijgen, te leren en te onthouden. Omdat de meeste mensen auditief (via het gehoor) leren, zijn de leermethodes in het reguliere onderwijs hierop gericht. Door de informatie te vertalen naar beelden, kunnen de beelddenkers zich de lesstof wel eigen maken. 

De training ’Ik leer anders’ leert je om informatie te vertalen naar jouw informatiesysteem: visueel. Je leert deze techniek zelf toepassen, je krijgt grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden lesstof. Vervolgens lukt het beter om de lesstof in de klas te kunnen volgen. Dit kun je (in de toekomst) ook toepassen op vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, buitenlandse talen enz.

Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden aan je, kan je direct vertellen of deze leermethode werkt. De leermethode staat uitgeschreven in het werkboek Ik leer anders.

Het werkboek werken wij samen door. Heb je het werkboek doorgewerkt? Ken je de techniek van de leermethode ‘Ik leer anders’? Dan kun je daarna zelfstandig de lesstof visualiseren via het computerprogramma.